«Huyền Thoại PokemonZ»

Quy tắc trò chơi «Huyền Thoại PokemonZ»

1. Sử dụng tài khoản:
Sử dụng quá nhiều tài khoản để tăng lợi ích tài khoản chính sẽ bị khóa tất cả các tài khoản.
2. Kịch bản:
Cấm việc sử dụng các chương trình của bên thứ ba, dùng thực hiện kiểm soát lối chơi, tự động tạo ra các dữ liệu trò chơi, cũng như cơ sở dữ liệu tự động, macro, auto. Phát hiện sẽ sẽ bị khóa tất cả tài khoản
3. Tài sản:
Không khuyến khích trao đổi, buôn bán tài khoản trò chơi, tránh lừa đảo, mất mát.
4. Lợi dụng lỗi:
Cấm việc sử dụng lỗi để thu lợi cá nhân. Nếu phát hiện phải ngay lập tức báo cáo admin để xử lý.
5. Liên lạc + Chat:
 • Cấm đe dọa, lăng mạ, chửi bậy người chơi khác, tôn giáo hoặc chính quyền.
 • Cấm spam nội dung vô nghĩa hoặc lặp đi lặp lại.
 • Đăng đúng mục liên lạc.
 • 6. Tên tài khoản:
 • Cấm sử dụng tên xúc phạm cá nhân, đất nước, liên quan chính trị.
 • Cấm sử dụng tên lăng mạ cá nhân tổ chức.
 • Cấm sử dụng tên tục tĩu, khiêu dâm, quấy rối tình dục.
 • Nếu vi phạm quy tắc sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi trò chơi.
 • Bạn đã hiểu quy tắc, hãy cùng tận hưởng trò chơi.
 • Giới thiệu
  0.009 giây., 17:17:34 | Online: 0
  «Huyền Thoại PokemonZ» © 2016 14+
  Bản thử nghiệm đang trong giai đoạn hoàn thành.